رفع سوء اثر از مسدودی حساب

سلام طلبکارم از طریق ثبت اسناد چک منو اجرا گذاشته بود حساب های بانکیم مسدود شده بود و هیچ اموالی نداشتم . چند روز پیش پرونده مختومه شده. میخواستم ببینم حساب های مسدودم خودکار باز میشوند یانه؟ یا باید حضوری پیگیری کرد؟ و اینکه من شهرستانم دسترسی ندارم. برادرم میتونه بره پیگیری کنه حساب بانکیم باز بشه؟ میگن باید حکم قضای باشه. پس چرا مختومه شده ؟

30 خرداد 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی