تخلیه عین مستاجره از طرف خریدار

سلام وقت بخیر بنده یک آپارتمان مسکونی را خریداری نمودم که در توافق با فروشنده ملک مذکور به مدت یک سال در رهن مستاجر بود. حال با فرارسیدن تاریخ تخلیه ملک، مستاجر از تخلیه ملک خودداری می کند، مالک قبلی از طریق اظهاریه به مستاجر، فروش ملک و نیاز به تخلیه را اعلام نموده است، با توجه به اینکه سند ملک به نام بنده بوده و قرارداد اجاره به نام مالک قبلی می باشد، برای گرفتن دستور تخلیه و خسارت متحمل شده من باید اقدام کنم یا مالک قبلی و این اقدام به چه شکلی باید باشد؟

31 خرداد 1401 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی