مطالبه وجه به نرخ روز؟

سلام من ابان ۹۹ ده تومن باید کسی بهم می داد ولی نداد حالا اکنون که تیر ۱۴۰۱ هستیم به نرخ رکز چقدر باید به من بده؟ ماهانه حساب کنید.

01 تیر 1401 12

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مبلغ خسارت تاخیر تادیه در دیون از تاریخ ارسال اظهارنامه یا مطالبه رسمی(ثبت دادخواست)بطرفیت مدیون لغایت تاریخ اجرای حکم هست و اگر اظهارنامه ارسال داشته یا دادخواست ثبت کرده اید میبایست زمان ان مشخص باشد ک امکان محاسبه خسارت تاخیرتادیه وجود داشته باشد،صرف اینکه چه زمانی میخواست دین را ب شما پرداخت کند ملاک نیست ملاک تاریخ مطالبه رسمی هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی