عدم همکاری زیاندیده و طرح شکایت

سلام وقت بخیر جناب ماتصادف کردیم من ازپشت زدم قانونن مقصرم برای خسارت به دوصافکارتعمیرکارسپرسازمعرفی کردم ازهرکدوم یه بهونه گرفت قبول نکردبیمه خاست گفتم باشه دوروزمرخصی گرفتم نیومدبعدچندروززنگ زدمنمپمرخصی نداشتم گفتم الان نمیتونم چراوقتی قرارگذاشتم نیومدی حالارفته شکایت کرده من باید چکار کنم محکوم نشم

02 تیر 1401 28

بااحترام
کاربر محترم در دفاع از خود پیامکها یا تماسهایی که از طرف شما گرفته شده را ملاک قراردهید و به قاضی اعلام نمایید دو تا شاهد تعمیر کار دارید که خود ایشان همکاری نمیکنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی