مرور زمان در جعل اسناد و استفاده هز سند مجعول

ممنون از همکاری شما متخصص محترم ولی بنده برای آخرین مثال سوالی میپرسم و جنابعالی برای احتدام‌به بنده جواب بدهید. ۱۰ سال پیش بلیط یک سینما را جعل مبکنم و با استفاده از آن فیلمی رایگان میبینم .بعد از ۱۰ سال جه چیزی مستمر است؟کدام عمل محرمانه مستمر است .۲۰ سال پیش با جعل امضایی پروانه ای میگیرم. الان بعد از ۲۰ سال چه عمل مستمر و مجرمانه ای انجام دادم .ولی بله اگر گواهینامه ای را جعل کنم و هر روز به پلیس نشان دهم با هر بار نشان دادن یه عمل مجرمانه جدید انجام میدهم. و مرور زمان از قطع آخرین استمرار آغاز میشود. رای های مراجع و نظریه های مشورتی مختلف و مستند و قوی همه حاکی از اثبات این موضوع است .و صرف اصرار بر یک مطلب نمونه ای از یک مستند نیست. فردی را در نظر بگیرید که در سال‌های گذشته سند ملکی را منتقل کرده و از سند وکالت جعلی بهره برده باشد. بدین ترتیب چون جرم مستمر نیست، مشمول مرور زمان می‌شود و مجازات انجام می‌گیرد.ولی جعل پلاک خودرو و استفاده هر روز آن مستمر است .

نظر سوال کننده به پاسخ:
خواهش میکنم متخصص عزیز. خود بزه استفاده از سند مجعول که همان ابراز وکالت نامه جعلی است در سالهای قبل یک نوبت استفاده شده و دیگر نشده و جرم‌آنی همان‌سوال قطع شده .ولی توجه بفرمائید که استفاده از ملک غیر و استفاده از درآمد و پولهای خلاف که همه به تبع همان جرم سابق در حال حاضر صورت میگیرد مصداق استفاده از سند مجعول ندارد و همه از آثار تبعی جرم است که جداگانه قانون برای انتقال مال غیر یا کلاهبرداری و یا استفاده از پول بصورت خلاف و یا شکایات حقوقی دریافت پول و ضرر زیان مجازات و یا راه حل تعیین کرده .مثلا من با جعل و استفاده مدارک جعلی پروانه حق چاه بگیرم. یک نوبت ابراز سند جعلی کردم و جرم‌آنی است.ولی قانون جداگانه برای استفاده غیر مجاز از آب چاه طبق :"قانون توزیع عادلانه آب" برای من مجارات تعیین مبکند چون پروانه حفر چاه که خود اصل است و جعلی نیست بطور نادرست صادر شده. آیا به استفاده غیر مجاز از آب چاه مصداق استفاده از سند مجعول میگویند؟یا در همان مثال قبل در مورد انتقال سند ملکی بواسطه وکالت نامه جعلی،آیا به فروش زمبن غیر و منفعت از پول آن مصداق استفاده از سند مجعول میگویند؟مجرم یک نوبت وکالتنامه جعلی بصورت آنی ارائه داد.ولی مسائل و تخلفات حقوقی یا کیفری بعدی مصداق استفاده از سند مجعول را نداشته و از تخلفات تبعی و بعدی جرم است.
02 تیر 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی