تهمت

همسایمون بهمون تهمت زد و ازمون شکایت کرد،حدود یکسال مارو کشوند کلانتری و دادگاه،اونجا رای و به ما دادن و شکایتشون رو رد کردن حتی اونا اعتراض هم کردن بازم تاثیری نداشت،میخوام ازشون به خاطر تهمت و گرفتن وقتم شکایت کنم،به چه عنوان و چجوری اقدام کنم؟

21 خرداد 1399 82

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی