مدت زمان ازادی بعد از دستور زندان باز

سلام .نامه رای باز برای شوهرم از قاضی اجرای احکام گرفتیم و به ندامتگاه بردیم و ثبت شد میخواستم بدونم که شوهرم کی آزاد میشه.

02 تیر 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی