آیا یک فرمانده ی پادگان نظامی مقام قضایی محسوب میشود؟

سلام آیا یک فرمانده ی پادگان نظامی مقام قضایی محسوب میشود؟

02 تیر 1401 14

سلام کاربر محترم .خیر مقام قضایی نیستند بلکه گاهی ضابط به دستور مقام قضایی محسوب می شوند که یا ضابط عام محسوب یا ضابط خاص می باشنددر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ضابطان عام را افسران و درجه داران نیروی انتظامی و فرماندهان آموزش دیده تشکیل می دهند. ضابطان خاص دادگستری شامل تمام افرادی خواهند بود که به موجب برخی از قوانین خاص ضابط محسوب می شوند. رئیس و معاونین و ماموران زندان ها نسبت به تمام اموری که مربوط به زندانیان می شود، ماموران سازمان وزارت اطلاعات کشور در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری از فساد و اخلال در امنیت، جرایم تروریستی و جرایم مرتبط با این زمینه ها، اطلاعات سپاه و نیروهای بسیج سپاه در حدود صلاحیتی که قانون برای آنها تعیین کرده است ضابط دادگستری محسوب می شوند. به جز مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، افراد دیگری نیز وجود دارند که به عنوان ضابطان دادگستری شناخته می شوند. مامورانی که جهت وصول عایدات دولت و کشف قاچاق وجود دارند، پلیس راه آهن، کدخدا، فرمانده کشتی، فرمانده هواپیما، ماموران حفاظت از سازمان گمرک کشور، ماموران شهرداری و گارد حفاظت از بنادر که در تمام موارد مذکور در حدود قانون خاص مربوط به خود، صلاحیت خواهند داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی