حکم فردی که کسی را تعقیب یا تهدید کند

اگر فردی کسی را تعقیب کند و اورا تهدید به ضرب و شام یا کشتن کند چه حکمی دارد

22 خرداد 1399 56

سلام
کاربر محترم مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هر کس تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا افشای سری نسبت به یک فرد یا بستگان او اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی