اعتراض به اعسار و عدم موافقت قاضی

سلام جناب وقتتون بخیرمیشه منوراهنمایی کنیدمن ازشوهرم طلاق گرفتم وحدود۱۰سال پیش طلاهاموفروختم زمین خریدم ولی شوهرسابقم زمین به نام خودش کردحالاپارسال طلاق گرفتیم ویه تعهدنامه نوشتیم قرارشدطلاهای که من بابت زمین دادم بخربهم بده امضاکردولی بعدیه مدل زدزیرش تاایکنه من شاهدین جلسه روبه دادگاه بردم وقاضی حکم دادکه طلاهای منوبده حالارفته اعسارزده خودشووقولنامه همون زمین که به نامشه دست منه میخوام قولنامه روببرم که یه زمین داره قاضی قبول نمیکنه میگه سندنداره نمیدونم چرابه نفع طرف رای میده چون دوتاماشین داره که پلاکش هم به نام خودشه پارسال همین ماشین برای مهریه توقیف پلاک کردن وحالااین زمین داره۳۵۰میلیون میفروشه ودوتاماشین داره قاضی بدون اینکه اموالشومصادرکنه حکم داد۱۰۰میلیون بده باماهی۲میلیونوپانصدکه کل طلایی من الان ۲۲۵میلیون میشن بااین حکم تا۴سال یاشایدبیشترهم بگذرومن اعتراض زدم چرااموالشومصادرنکردقیمت نکردبعدحکم نداد

03 تیر 1401 16

بااحترام
کاربر محترم به نظر بنده قاضی منصفانه رای نداده است باید اعتراض به اعسار اقدام میشد اگر زمان ان گذشته بعد از یکماه دوباره مال(خودرو) به دادگاه معرفی نمایید تا طلب را یکجا دریافت نماییدد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی