ملکی از طریق کلاهبرداری انتقال شده است در صورت اثبات آیا می توانم ملک را برگردانم.

شخصی قرار بود برای من وام بدهد و در قبال آن برای ضمانت وکالت بلاعزل و صلحنامه و اصل سند ملک را از من گرفت ولی وامی در کار نبود و کارش کلاهبرداری بوده و شکایت کلاهبرداری کردم و همچنین سند المثنی گرفتم که نتواند به کسی بفروشد که در ادامه کیفر خواست نسبت به ملک مورد نظر صادر شده و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارجاع شده ولی چند روز قبل متوجه شدم این شخص ملک را به شخص دیگری فروخته و آن شخص هم به شخص دیگر (به صورت وکالتی) حال نفر آخر از من هم شکایت حقوقی الزام به سند کرده و هم شکایت کیفری حالا چطوری من میتونم از خودم در دو دادگاه حقوقی و کیفری جدید از خودم دفاع کنم و بتوانم وکالتنامه و معامله ای که انجام شده رو باطل کنم

03 تیر 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی