فروش مال غیر در ملک و چگونگی دفاع

دو تا دادگاه کیفری داریم دادگاه اول فردی از ما کلاهبرداری کرده و زمین ما رو فروخته و شکایت کردیم در حال محکوم شدن است در دادگاه دوم شخصی که به واسطه چند دست وکالت همین زمین را مطروحه در کیفری اول را خریداری کرده است و از ما شکایت کلاهبرداری کرده لطفا راهنمایی کنید چگونه از خودم دفاع کنم آیا راهکار قانونی وجود دارد که این دو دادگاه (در دو استان مختلف) تجمیع و در یکی از شعبه ها رسیدگی شود ؟

03 تیر 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی