وکیل علیرغم عدم انجام کار جکم را پس نمی دهد

سلام برای پس گرفتن چک از بنگاه، رفتم پیش وکیل، وکیل محترم 500/000 تومان مشاوره گرفت، 3 میلیون پوز کشید، 3 میلیون هم چک گرفت و1/600/000 تومان از بابت هزینه دادرسی از گرفت. قول داد 2 روزه با دستور قاضی جلوی چک را می‌بنددومن قبول کردم. بعدا زد زیر حرفش، گفت بزار چک برگشت بخوره اونا برن شکایت وما میریم دادگاه. من هم گفتم دیگه وکیل نمیخوام ورفتم از طریق بازرسان اداره صمت خودم پیگیر شدم. الان علاوه بر مبالغ نقد (500هزارتومان،3مبلیون تومان، 1میلیون ششصدهزار تومان) چکم راپس نمیده. چک دست بنگاه هم برگشت خورد. تکلیفم چیه؟

03 تیر 1401 35

سلام .بدوا علیه وکیل به کانون وکلا شکایت کنید وهم چنین باستناد به مدارک دادخواست استرداد لاشه چک را علیه ایشان مطرح کنید هم چنین شکایت کیفری تحصیل مال نامشروع علیه وکیل طرح کنید -بابت چک برگشت خورده بنگاه هم اگر ادله دارید مبنی برخیانت در امانت بنگاه می توانید شکایت کیفری مطرح کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی