چند نفر از ساختمانمون دوربین مخفی داخل ساختمان و جلوی در و کوچه کار گذاشته اند میخاستم ببینم چ شکایتی کنم

سلام چند نفر از ساختمانمون دوربین مخفی داخل ساختمان و جلوی در و کوچه کار گذاشته اند میخاستم ببینم چ شکایتی کنم

03 تیر 1401 19

از نظر قانونی نصب دوربین در مشاعات یک اپارتمان زمانی ممکن است که اکثریت یا همه ی اعضای اپارتمان به نصب دوربین رضایت داشته باشند

در صورتی که نصب دوربین برای یک از اعضا و ساکنین اپارتمان مشکلی را ایجاد کند و مزاحمتی را ایجاد کند این مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی یعنی قطعا مشمول عنوان مجرمانه مزاحمت از حق خواهد بود که نه تنها دادگاه حکم بر برچیده شدن اون دوربین های مداربسته میدهد ممکنه است فرد متخلف را به زندان در یک محدوده زمانی محکوم کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی