تعیین ارش در جایی که دیه مقدر وجود ندارد

سلام من در تصادف تاندون بازشونده انگشتای دستم راست پاره شد و زخم خیلی عمیقی برداشت و چهل تا بخیه خورد الان چهارتا از انگشتام راست نمیشه دیه این چقدره؟

03 تیر 1401 12

با سلام
کاربر گرامی برای شما ارش با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد چرا که امکان تعیین دیه مقدر وجود ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی