حكم غيابي در دادكاه تجديدنظر نسبت به چه كسي صادر ميشود؟

حکم غیلبی در دادگاه تجدید نظر نسبت به چه شخصی صادر میشود ؟

03 تیر 1401 13

سلام
كاربر گرامي حكم غيابي فقط نسبت به خوانده يا متهمي صادر ميشود كه در هيچ يك از جلسات دادگاه شركت ننموده و لايحه نفرستاده باشد.
موفق باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی