دعوی موجر ومستاجر و راهکار

با سلام. در مورد قرار داد اجاره سوال دارم. اجاره نامه تا ۱۴۰۰/۰۸/۱ بوده . تمدید شفاهی کردم و آخر برج ۹ تا اسفند ۱۴۰۰ را واریز کردم. اجاره ها را ۳ ماه یک بار واریز میکردم

04 تیر 1401 21

بااحترام
کاربر محترم اگر در واریزی موجر مشکلی وجود نداشته باشد جهت تمدید مشکلی ایجاد نمیشود درغیر اینصورت بعلت اجور معوق تمدید کنسل میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی