تحقیقات در مورد موضوع مطروحه

بررسی نقش تعارض منافعه از دید حقوقی در نظام اداری ایران از دیدگاه حکم رانی خوب

04 تیر 1401 13

بااحترام
کاربر محترم به‌طورمعمول و در دیدگاهی متداول تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که منافع عمومی و خصوصی در مقابل هم قرار می‌گیرند و موجب ضرر به منافع عمومی می‌شود اما تعارض منافع همیشه به این شکل نیست بلکه گاهی چندین منافع عمومی وجود دارد که ممکن است نسبت به انتخاب آن‌ها سوگیری رخ دهد. از طرفی در هر موقعیتی امکان تشخیص منافع عمومی و خصوصی دشوار است. بااین‌حال آنچه وجه مشترک تمام موقعیت‌های تعارض منافع است، مربوط به خطر افتادن شفافیت در تصمیم‌های عمومی است. بهتر است به کتابخانه ملی جهت رسین به هدف خود مراجعه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی