خرید املاک از طریق مزایده اجرای احکام

سلام اگر اجرای احکام ملکی را به مزایده گذاشته باشد ، آیا میتوان قسمتی از قیمت اعلامی را نقد و مابقی یک دارایی غیر منقول معرفی کنیم؟

04 تیر 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی