رفع پلمپ مغازه به صورت غيرقانوني

بنری برا احتکار جلوی مغازه ای توسط تعزیرات زده شد.مغازه دار بدون اجازه در می اورد آیا قانونی برای برخورد با این عمل وجود دارد ؟

04 تیر 1401 28

باسلام كاربرگرامي طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات سلامی، «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». پس اگر واحد صنفی شده توسط مراجع قضایی پلمب شد، هرگز دست به فک پلمپ خودسرانه نزنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی