امکان شکایت ضرب و شتم و....از همسر؟

امشب پسرم داشت با باباش که ساعت ۹ شب اومد خونه مثلا کشتی بگیره از سرو کولش میرفت بالا من میدیدم محلش نمیداد سرش تو گوشیش بود ناخواسته دستش خورد به گوشش یهو همسرم چنان دادی زد سرش بعد محکم سیلی زد تو گوش پسرم که بغض کرد لرزید اومد تو بغلم منم صدای سیلی رو شنیدم داد زدم سرش که داره باهات بازی میکنه چرا اینطوری میزنی بچه رو ترسیده اونم پاشد اومد سمت من گفت توام میزنم منم ترسیدم داد زدم رفت درارو قفل کرد من زنگ زدم مامانش۰ اومد زد تو گوشم من پنجره رو باز کردم گفتم کمکم کنین دستش۰و گذاشت تو گلوم داشتم خفه میشدم پسرمم‌ تو بغلم از ترس میلرزید نفسم بالا نمیومد تونستم فرار کنم از دستش زنگ زدم پلیس اومد اونم گفت منم شکایت دارم از خانومم که داد و بیداد میکنه همیشه منم گفتم وقتی دستشو میزاره رو گردنموهمیشه خفم کنه من میترسم درارو قفل میکنه من و میخواد بکشه جلو پسرم و قبل هم دوسال پیش شکایت کرده بودم ازش رفتن پزشکی قانونی تعهد داد آیا الان اون پرونده هنوز هستش به دردم میخوره ؟بهم میگه برو خونه بابات

05 تیر 1401 31

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
اگر پرونده ای قبلا تشکیل و تعهدی داده شده امکان استناد ب ان پرونده وجود دارد لذا بهتر است ب صرف این مورد خود و همسرتان را درگیر شکایت و اوضاع را بدتر نکنید شکایت در بسیاری از موارد ب وخامت اوضاع می انجامد با اینحال امکان طرح شکایت کیفری مجددا وجود دارد و میتوانید ب صورتجلسه پلیس و...استناد کنید در خصوص مورد بعدی زوج نمیتواند زوجه را از منزل اخراج کند در صورت مبادرت ب این امر شکایت کیفری ترک انفاق متصور و اقدام زوج مستوجب کیفر هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی