.عدم رعایت نظامات دولتی در بحث قصور‌پزشکی چیست و شامل چه مواردی میشود؟

باسلام.عدم رعایت نظامات دولتی در بحث قصور‌پزشکی چیست و شامل چه مواردی میشود؟

06 تیر 1401 43

سلام کاربر محترم. نظامات دولتی مجموعه مقرراتی است که در داخل یک سازمان وجود داشته و اعضاء ان ملزم به تبعیت از ان میباشند به عنوان مثال نظامات دولتی برای پزشکان قوائدی را تدوین نموده که پزشکان در جهت انجام روند درمانی بیماران خود ملزم به تبعیت از ان میباشند مثل عدم تبلیغات وفریب یا افشای اسرار بیمار یا همین اخذ رضایت وبرائت از بیمار... .درامور پزشکی نظامات دولتی کلا شامل نظامنامه. قوانین. آیین نامه و ستور العمل وزارت بهداشت ودرمان است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی