چک بانکی بعد از تاریخ سررسید تا چه زمانی قابل برداشت است؟

سلام خسته نباشید چک بانکی بعد از تاریخ سررسید تا چه زمانی قابل برداشت است؟

06 تیر 1401 28

با سلام
کاربر گرامی شاکی به مدت ۶ ماه زمان دارد تا نسبت درخواست گواهی عدم پرداخت از بانک و برگشت زدن چک اقدام نماید. درصورت عدم اقدام در این خصوص، چک مذکور دیگر امکان پیگیری کیفری نخواهد داشت. از زمان صدور گواهی عدم پرداخت، شاکی به مدت ۶ ماه فرصت دارد تا این گواهی را به دادگاه ارائه نموده و درخواست پیگیرد قضایی ثبت نماید. درصورتی که در این مدت برای پیگیری چک از لحاظ کیفری اقدامی نکند، ادامه ی این روند از لحاظ کیفری منتفی است و صرفاً می توان آن را در دادگاه حقوقی مطرح نمود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی