تجدید نظرخواهی نسبت به محاسبه تاخیر تادیه و اصلاح دادنامه

با سلام ببخشید من نسبت به یک دادنامه که مربوط به مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم است محکوم شدم و دادنامه قطعی شده است صادرکننده چک پدرم است تو رای ننوشته چک در تاریخی عدم گواهی گرفته شده یا برگشت خورده و پدرم در چه تاریخی فوت شده ولی بعد از فوت پدرم اقدام به گواهی عدم پرداخت از بانک کرده من تقاضای رفع ابهام و اجمال و اصلاح دادنامه بنا به ماده ۲۷ اجرای احکام مدنی به بعد از ۶ سال که از صدور رای قطعی گذشته بود چون از روند اصلاح ان اطلاع نداشتم به شعبه بدوی دادم قاضی قبول کرده پرونده رو بفرسته تجدیدنظر ایا امیدی به اصلاح دادنامه به دلیل اینکه پدرم فوت شده و خسارت تاخیر تادیه تا زمان فوت او می باشد؟در ضمن قاضی در جلسه دادگاه حضور نداشت و خواهان در دادخواست قید نکرده خسارت تاخیر تادیه‌ را تا اجرای حکم میخواد و حتی در جلسه دادگاه شرکت نکرده بود.ممنون

07 تیر 1401 51

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
خواهان دعوا میبایست در دادخواست خسارت تاخیر تادیه را مطالبه مینمود یا بعدا بموجب لایحه ای ب شعبه رسیدگی کننده انرا تقاضا میکرد دادگاه صرفا ب خواسته خواهان میبایست رسیدگی کند نه کمتر و نه بیشتر از این رو دادنامه صادره مضاف بر اینکه خسارت تاخیر تادیه نیز میبایست تا تاریخ فوت پدر محاسبه میشده و نه اجرای حکم،قابل تجدیدنظر هست و با توجه ب اینکه شعبه بدوی تجدیدنظرخواهی را پذیرفته و ب مرجع تجدیدنظر ارسال نموده امکان حصول نتیجه مطلوب وجود دارد بعبارتی اگر تجدیدنظرخواهی قبول و رای بدوی مورد بررسی مجدد توسط دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد رای صادره ب احتمال قوی نقض خواهد شد ب دو دلیل مذکور.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی