پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده مدت زمان تبادل لوایح چقدر می باشد.

سلام وقت بخیر پس از ارسال درخواست تجدیدنظر به دیوان عدالت پرونده برای تعیین شعبه به معاونت ارجاع شده بفرمایید مدت زمان تعیین شعبه چقدره؟و اینکه چه مدت زمان میبره تبادل لوایح انجام بشه؟

08 تیر 1401 14

پس از اینکه پرونده به دیوان ارجاع گردید به طور معمول تا یک ماه تعیین شعبه و تبادل لوایح انجام می گردد . البته سرعت ابلاغ و تبادل بسته به شعبه متفاوت است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی