اجاره ملک تجاری از مستاجر ....

سلام دودهنه مغازه در اجاره شخصی بود یک دهنه رو من از مستاجر اجاره کردم مستاجر دهنه خودشو داره تحویل میده آیا صاحب ملک میتونه بگه منم خالی کنم هنوز قرارداد دارم

09 تیر 1401 35

بااحترام
کاربر محترم باید قرارداد فیمابین مالک و مستاجر رویت شود اگر واگذاری یا انتقال یا اجاره به غیر را در ان ذکر نموده باشد نیازی به تخلیه نیست در غیر اینصورت تخلف نموده وباید تخلیه نمایید و خسارت وارده را از مستاجر دریافت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی