کاهش خواسته در مرحله واخواهی

با سلام. من بعنوان مدیر ساختمان از مالک واحدی که بدهکار بوده شکایت کردم تحت عنوان مبلغ 150000 تومان مطالبه معوقه سال قبل و مابقی مطالبه حق السهم هزینه های 3 ماه اول 1401 که ایشان در جلسه حضور نیافتند و رای به نفع من صادر شد که ایشان واخواهی کردند و در مدارک واریزی بانکی که در سامانه ثنا ارایه دادند متوجه شدم 150000 تومان سال قبل را پرداخت کرده اند ولی چون تاریخ واریزی یک روز بعد از تاریخی که ایشان اعلام کرده بودند بود من ایشان را بدهکار میدانستم. اما در مورد مطالبات سال 1401 بنده طلبکارم و جلسه شورا 4 روز دیگر هست. حال چطور لایحه بنویسم که قسمی از مطالبه پرداخت شده بوده؟ آیا میتوان لایحه را مبنی بر تصحیح مبلغ مطالبه در همان روز جلسه ارایه داد؟ با سپاس

09 تیر 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی