سرقت و رضایت مشروط شاکی

سلام و درود لی کران. شاکی به دلیل اینکه مال به سرقت رفته او بیش از 3میلیار تومان بوده تقاضای کارشناس قضایی میکند و بعد از کارشناسی دو رقم مکتوب میشود .470میلیون خرید جنس که وارد انبار شده و 970میلیون که فروش جنس زمان فروش جنس . حالا سئوال بنده. 1_کدام مبلغ باید پرداخت شود . خرید یا فروش. ضمنا الان شاکی رضایت نمیدهد با پرداخت حتی 600میلیون تومان و میگوید من 1 میلیاردو 800میلیون تومان میگیرم رضایت میدهم و کارشناسی را قبول ندارم ما هم گفتیم پس بماند تا حکم نهایی دادگاه. تشکر

09 تیر 1401 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی