خیار تبعض صفقه در فرض آگاهی خریدار

با سلام شب بخیر ببخشید در معامله فضولی ملک مشاع معامله نسبت فرد به فضول صحیح‌ و نسبت به بقیه شرکا در صورت تایید نافذ است.حال اگر خریدار از معامله فضولی اگاه باشد نمی تواند خسارت به نرخ روز را بخواهد فقط ثمن معامله را می تواند پس بگیرد.میخواستم بپرسم بر برض ۱۰۰ میلیون تومان ثمن کل معامله می باشد خریدار می تواند همان ۱۰۰ میلیون را از پس بگیرد؟ممنون

09 تیر 1401 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی