طرح دعوی به طور صحیح و قید نام تمام خواندگان

سلام درسال۱۳۸۷دوتاسند۳دانگ جمعا۶دانگ به شماره پلاک۵۶۵فرعی از۲۵۰ اصلی مال۱۳۱۶ پیدا کردم متعلق به پدربزرگم بامن۵ورثه بودیم که کارشناس تعیین شدو ۵ خانه از۵نفر به عنوان پلاک ۵۶۵ خلع ید شدبا پلیس برای اجرای حکم رفتیم که وکیل خواندگان گفت تخلیه نکنید پول ۵خانه رو میدیم بهتون سازش نامه ای تنظیم کرد وامضاگرفت ازما ۵ورثه که به جای تخلیه ۵خانه پولش رو بگیریم طبق نظر کارشناس،که پس ازامضا سازش نامه متوجه شدم ۵ خانه پلاک۵۶۴ هستند وپول خانه ها رو تحویل نگرفتم تاکنون سال ۱۳۹۰/۹سازش نامه تنظیم شد،کارشناس ها پنج خانه را۳۸میلیون ت کلا قیمت گذاری کردند که چند سال قبل دوتا از وراث پلاک۵۶۵ بنده رفتند و از۳۸میلیون حقشون رو کامل انتقال دادند به خواندگان با توجه به اینکه این دو ورثه که حقشون رو انتقال دادند به خواندگان یکی یک پنجم از کل سهم الارثش رو به بنده قبل از انتقال دادن سهمش به خواندگان منتقل کرده بود در وکالتی بلاعزل وبا حق توکیل به غیر ونفر دیگر ۱۴درصد از کل سهم الارثش رو قبل از انتقال به خواندگان به من منتقل کرده بود روی برگ اچار تاحالا دوبار دادخواست ابطال سازش نامم رد شده یک بار درسال۹۳ ویک باردر ۱۴۰۰ چون اسم خواندگان رو قید نکرده بودتعدادی رو،الان مجدد درخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم وبه شعبه اول حقوقی ارجاع شده وبرای ۱۴۰۱/۵/۵وقت رسیدگی تعیین شده وکیل خواندگان گفته ۲ورثه پلاک۵۶۵ حقشون رو گرفتند طی چک شماره... و..... وخواهان رد دعوی من وکیل خواندگان علاوه بر ۵نفری که ازشون خلع ید صادر شده واسمشون در دادنامه هست ۵نفر ناشناس روهم که ایمشون در دادنامه نیست در یازش نامه قید کرده به عنوان متصرف پلاک۵۶۵ وخوانده وطرف حساب من باتوجه به اینکه اصلا هیچ دعوی من بطرفیت این پنج نفر مطرح نکردم الان وکیل خواندگان گفته یکی از۵نفر ناشناسی که اسمشون در سازش نامه قید شده وجزخواندگان نبودند فوت کرده وگفته خواهان باید بطرفیت ورثه شخص فوت شده دادخواست میداده اصلا من نمیشناسم این افراد رو که دریازش نامه اسمشون هست اما بازم من اسم هاشون رو در دادخواستم قید کردم من هم از۵ خواهان ورثه پلاک۵۶۵ خودم فقط اسم خودم رو در دادخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم الان ۳تا ابهام دارم ممنون میشم راهنماییم کنید ۱_باتوجه به اینکه از۵ خواهان فقط اسم خودم رو در دادخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم من میتونم لایحه بدم در جلسه اول یا درخواستی از خدمات قضایی ارسال کنم به شعبه مربوطه وبگم میخوام از حق خودم به تنهایی دفاع کنم؟آیا دراینجوری رد نمیشه دادخواست ابطال سازش ناممم؟ ۲_اگه فقط از سهم خودم تنهایی دفاع کنم آیا سازش نامه به اندازه سهم خودم ابطال میشه؟یا اگه محرز بشه برای دادگاه که متصرف ۵۶۵ نیستند کلش ابطال میشه با دفاع من به تنهایی؟ ۳_شخصی که اسمش درسازش نامه به عنوان خوانده اومده اما در دادنامه(حکم خلع ید)اسمش به عنوان خوانده نیومده والان فوت کرده و وکیل خوانده گفته چرا بطرفیت میت طرح دعوی کردید باید بطرفیت ورثش طرح دعوی کنید آیا میشه از جلب ثالث استفاده کنم و ورثش رو از دادگاه بخواهم حاضر بشن؟ عذرمیخوام واقعا وسپاسگزارم

10 تیر 1401 14

با سلام شما باید دعوا را تمام ارکان آن و قید نام‌تمام توانگران و در صورت فوت آنها با فید نام ورثه آنها با ضمیمه کردن گواهی انحصار وراثت قید کنثو و امکان اضافه کردن نام افراد بعد از ثبت دادخواست نمی‌باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی