آیا برای زن افغانستانی که شوهر ایرانی اختیار کرده میشه شناسنامه ایرانی درخواست داد؟

آیا برای زن افغانستانی که شوهر ایرانی اختیار کرده میشه شناسنامه ایرانی درخواست داد؟

10 تیر 1401 26

سلام. بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج می‌نمایند مشمول بند 6 ماده 976 قانون مدنی گردیده نمایندگی‌ها پس از ثبت ازدواج برای این قبیل افراد شناسنامه ایرانی صادر می‌نمایند.باید به سامانه میخک مراجعه ودرخواست ومدارک را تکمیل کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی