امکان توقف اجرا با درخواست ثالث؟

سلام آیا شخص ثالث در پرونده ی حقوقی می‌تواند توقف اجرا بگیرد تا اثبات کند که در حق وی ظلم شده

11 تیر 1401 17

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بله تحت شرایطی امکان درخواست توقف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث وجود دارد البته منوط ب این هست ک دلیل شما چیست و اگر صرفا بخواهید با اثبات موضوعی بموجب دعوای مجزا توقف اجرای حکم را بخواهید متوقف شدن اجرا منوط ب پذیرش شعبه مربوطه و اخذ تامین مناسب هست تا تعیین تکلیف صورت گیرد لیکن اگر محرز هست دلیل مربوطه مثلا حکمی قطعی در جهت صحت ادعای ثالث صادر شده میتوان مستند ب ان بلافاصله عملیات اجرایی را متوقف نمود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی