خائن اموال که اموال سپرده شده را به غیر می فروشد تحت چه عنوانی قابل تعقیب است

سلام قایقی چند سال پیش خریدم در جنوب و بعد دو سال بعنوان امانت سپردم به همانی که خریدم، بعد چند ۳،۴ سال خبردار شدم از کسی خریدم در شهر خودشان به یک نفر دیگر فروخته شده در حال حاضر چه کار باید کرد؟

11 تیر 1401 21

با توجه به قابل جمع نبودن بزه خیانت در اموال با بزه کلاهبرداری و فروش و انتقال مال غیر خائن اموال تحت عنوان کلاهبردار و فروش و انتقال مال غیر قابل تعقیب است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی