شاکی جرم رابطه نامشروع چه شخصی می باشد .

سلام ایا زن میتواند در خصوص رابطه نامشروع همسر شکایت کرده و با درخواست پرینت تلفن و پرینت حساب بانکی امکان اثبات وجود دارد!

11 تیر 1401 37

با وجود رابطه زوجیت تخطی هریک از زوجین از رابطه زناشویی یا ارتباط با نامحرم و خلوت با نامحرم از باب رابطه نامشروع قابل درخواست تعقیب و پیگیری است و با استناد به اخذ پرینت مکالمات و احیانا واریز وجوه بابت رابطه مفروض قابل اثبات می باشد ... قاضی حسب تحصیل دلایل فوق به موجب علم و اقناع حاصله می تواند حکم محکومیت صادر کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی