درخواست ملاقات زندانی

من نامزدم زندان اوینه چجوری باید برم ملاقاتش چجوری دخواست ملاقات بدم

11 تیر 1401 16

با سلام و احترام
طبق قانون به پدر ، مادر ، همسر ، برادر ، خواهر ، فرزندان شخص بازداشت‌شده ، پدر همسر ، مادر همسر این حق داده شده است که بصورت هفتگی با زندانی ملاقات داشته باشند .
سایر بستگان و دوستان زندانی میتوانند در صورت تمایل درخواست خود را به رئیس زندان و یا قاضی ناظر اعلام کنند و در صورت اجازه از سوی این مقامات وقت ملاقات بگیرند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی