عدم تخلیه ملک مورد اجاره توسط مستاجر

سلام موعد اجاره مستاجر یکماه قبل بوده لکن بخاطر امتحانات خرداد بنده بعنوان مالک باتمدید یک‌ماهه موافقت کرده ام. لکن الان مستاجر تخلیه نمیکند . باتوجه به اینکه بعد تخلیه خود بنده میخام دو هفته ای ساکن بشم آیا میتوانم فارغ از قانون جدید، مستاجر را الزام قانونی به تخلیه نمایم ؟

11 تیر 1401 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی