درخواست اداره جهت پرداخت مبلغ بیمه و اخذ مدارک از کارمند

یک بخش از زیرشاخه های شرکت ملی نفت برای پرداخت هزینه درمانی از کارمندان رسمی شرکت نفت کپی جواب سنوگرافی رو درخواست کرده و کارمندان به ناچار این مدارک رو تحویل میدن ، با توجه به اینکه جواب سنوگرافی جز اطلاعات خصوصی بیمار هست، ایا این درخواست از کارمندان خلاف قانون نیست؟ در صورتی که خلاف هست ما چطور باید اقدام کنیم؟

11 تیر 1401 22

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به اینکه سازمانها جهت پرداخت حق بیمه به کارمندان نیاز به دریافت برخی از مدارک میباشد لذا درصورتی که اعتراضی نسبت به ان دارید میتوانید از طزیق دیوان عدالت اداری طرح دعوی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی