دادخواست تنفیذ وصیتنامه

سلام وقت بخیر.پدر من خانه پدری دارد و ۸ فرزند بودند که یکی از خواهرانش فوت میکنه.در حال حاضر سند برگه ای فتوکپی دست نوشته ای دارند که در سند گفته ۳دنگ خانه به نام پدرم هست و چندین ساله ما باخانواده پدری قطع رابطه داریم.اصل سند هم دست عمه و عموهایم هستنداما همان فتوکپی مهر و امضا خورده.الان میخواهیم سهم پدرم را از آن خانه بگیریم اما اداره ثبت گفته سند پدرم مشاع هست و یک دنگ هم در سند ازدواج برای مادرم زدند که گفتند سند وضعیتی است و باید در دادگاه شکایت کنید. همچنین حدودا ۲۰سال پیش خانه ای در اهواز داشتند که فروختند و در منظریه خانه خریدند اما چیزی بنام پدر من نزدند و سهم خانه اهواز چیزی به پدر من نرسید.ممکنه راهنمایی کنید که ما الان باید چیکار کنیم؟

11 تیر 1401 27

باسلام کاربرگرامی مبایست دادخواست تنفیذ وصیتنامه مطرح نمایید،ودر خصوص سوال دوم شما چنانچه سند به نام پدر بزرگتان بوده و توسط ورثه فروخته شده است میتوانید بعنوان احدی از وراث ابطال معامله را از دادگاه بخواهید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی