مجازات مشارکت در نگهداری مواد مخدر صنعتی؟

سلام مجازات مشارکت در نگهداری دو گرم و سی سانت هرویین و چهل سانت شیشه چیست؟

12 تیر 1401 51

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
چنانچه احدی موجب تسهیل در امر نگهداری و حمل مواد مخدر شود یا بهرنوع دیگری در این امر مشارکت داشته باشد ب نصف مجازات مجرم اصلی محکوم خواهد شد
مجازات قانونی نگهداری هروئین و شیشه:
هروئین:جریمه نقدی به میزان ۸ تا ۲۰ میلیون ریال، ۲ تا ۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
شیشه:جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال و حسب مورد ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق

لازم ب ذکر است مجازات مجرم اصلی هرچه باشد مجازات مشارکت کننده ب هر نحوی بموجب قانون ب نصف ان مجازات تقلیل خواهد یافت
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی