امکان عدول از رضایت وجود دارد؟

سلام بنده چند ماه پیش بخاطر خیانت در امانت شکایت کردم اما موقع دادگاه طرف به هر نقشی رضایت گرفت از من آیا میتونم دوباره ازش شکایت کنم؟

12 تیر 1401 33

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید عدول از رضایت قابل استماع نبوده و چنانچه در مرجع قضایی برای رسیدگی ب جرم خیانت در امانت رضایت داده اید منجر ب موقوفی تعقیب شده و دیگر امکان طرح شکایت مجدد وجود ندارد پاسخ منفیست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی