دعوی موجر و مستاجر در مطالبه ودیعه

من از گوشه و کنار شنیدم که صاحب خونه ام پول پیش هیچکس رو پس نداده و دوماه تا پایان قراردادم مونده میتونم پول اجاره رو ندم و بگم از پول پیش کم کنه؟ و اینکه میتونه چکی رو که به خاطر ندادن اجاره گرفته به اجرا بذاره؟

12 تیر 1401 27

بااحترام
کاربر محترم جهت اینکه بتوانید بدون مشکل به مبلغ ودیعه خود و در صورت عدم پرداخت خسارت وارده را پرداخت نماید یکماه مانده به اتمام قرارداد اظهارنامه ارسال نمایید که قصد تخلیه در زمان تعیین شده دارید و چند روز قبل از تخلیه قراردادی با موجر دیگری قید و وسایل را خارج و منتظر طلب خود در روز اتمام قرارداد باشید اگر پرداخت نکرد تامین دلیل کنید و کلید رادبه شورا تحویل دهید و سپس طرح دعوی با تاخیر تادیه نمایید که هم به پول خود و هم خسارت وارده شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی