سوال در خصوص افترا و توهین

باسلام واحترام ضمن خسته نباشید سوالم اینه من ازسال ۹۸ باخانمم به دلیل دخالت های شدیدوبی جای خانوادش مخصوصاپدرخانومم به مشکل خوردیم وخانومم ترک منزل کرد وازسال ۱۴۰۰ دادگاهامون شروع شد برای نفقه مهریه وووو شکایت روی شکایت حالا این وسط پدرخانومم علاوه براینکه زندگیم پاشونده داره همه جامیگرده عنگ اعتیاد وجنون وفساداخلاقی وووووخیلی چیزا روم زده وآبروم توفامیل غریبوآشنابرده حتی خانومم توپرونده عدم تمکین نفقه مهریه کلا همهجاگفت من اعتیاد دارم بندهم با کامل اعتماد ونبود چنین صحتی دوبار تست اعتیاد دادم ودردادگاه محرض شدکه بنده هیچ اعتیادی نداشتموندارم وایشون دروغگو شناخته شدولی باز دست برنداشتن ودیگه توفامیل وهمه جادارن ابرومیبرن درصورتی که دخترش نخواسته زندگی کنه ومن نظامی هستم اصلا تونظام یاهراداره ای مساعل خانوادگی هیچ ربطی به کاریا اداره نداره ولی متاسفانه اینا توسال ۹۸ یبارپدرش درصورتی که تو پایگاه خونه داشتم واجازه نداشت بدون هماهنگی واردبشه باپارتی بازی واردپایگاه شد ورفته بودمحل کارم داخل یگان شروع کردبود به آبروریزی وخیلی مساعل حتی به تیمسارهم کشوند بازگذشت رفت حالا باز امسال باوجودی که بادادگاه طرفه ومن اونجا باید پاسخگوباشم بازپدرش پاشده رفته تویگان وپیش فرماندم وپیش تیمسار پایگاه شروع کرده باناحق حرفایی زدن وبابت مهریه دخترشم که بریده شده ودارن کم میکنن رفته داراییمون اینقدبه ناحق دروغ گفته وعزوچزکرده که کاری کنید برای دخترم بیشترمهریه ماهانه کم بشه وازین کارا خلاصه خیلی داره به ناحق برام مساله درست میکنه که بخوام کامل تعریف کنم خیلی زمان میبره درسته میدونم هرکس به جدایی میرسه خیلی حرفا به دروغ یا حقیقت یاهرچی زده میشه ازطرف خانوادهایاخوداشخاص وای پدرخانوم بنده دیگه شورش دراورده داره ازلحاظ خدمتی برام مشکل درست میکنه وباعث خراب شدن پرونده خدمتیم میشه وازطرفی آبرو برای یک مومن چیز خیلی مهمی هست وایشون به ناحق داره خیلی آبروی من میبره دیگه از حدش گذشته وراستی من دوتافرزنددارم که به خاطرسنشون یکی خودش می خوادباماورش باشه یکیم زیرهفت ساله باید بامادرش باشه دست مادرشون هست خانومم وخانوادش بخصوص پدرش اینقد به ناحق ودروغ ازمن به بچهام گفتن که بچهام سمت من نمیان میرم ببینمشون ازترس پشت مادرشون قایمشن که حتی دادگاه قاضی گفت حق ندارید بچه رو خانوم باپدرش بدکنی وبا مساعل زناشوییتون ربط بدین ولی متاسفانه کو گوش شنواویاکو خداشناس باشن ونکنن چنین کارایی من دختر ۱۱ ساله دارم ووقتی باهم زندگی میکردیم دخترم اینقد عاشق من بود شبایی که شیفت بودم ازبالشت وپتوی من استفاده میکرد میگفت بوی بابام میده وصبح زودبیدارمیشد منتظرم میشدکه ازاداره برگردم کاری که هیچ وقت درطول زندگی زناشوییمون خانومم برای من انجام نمیدادکه بخواد بیداربشه من راهی اداره بکنه ویا بیدارباشه که ازاداره برمیگردم ولی دخترم اینقد عاشق من بود همیشه منتظرم بود وتاصدامیشنیدکه دارم میام میامد به استقبالم دربرام بازمیکرد ولی حالا اینقد به ناحق دروغ دربارم گفتن که میرم ببینمش استرس داره ودستوپاش میلرزه وحاظرنیست یک ساعت بامن باشه پسرم که سه سالشه اصلا نمیادپیشم میره پشت مادرش قتیم میشه میگه لولو اینا خیلی من به ناحق خراب کردن منو چه تومردم واداره وچه پیش بچهام وهنوزهم دارن انجام میدن که باز امروز شنیدم پدرش رفته داخل ادارم وباز برام مشکل ساز شده درصورتی که چنین حقی نداره اصلا مساعل خانوادگی ربطی به اداره ام نداره می خواستم بپرسم اگه راه قانونی هست ومی تونم شاکیشون بشم ونتیجه هم میده ممنون میشم راهنماییم کنین خداخیرتون بده

13 تیر 1401 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی