طرح دعوا جهت تصادف صورت گرفته و چگونگی دفاع

سر چهاراهی موتوری دو سرنشین امد و گفت چیزی مصرف می‌کنی و دوبار تکرار کرد من توجه نکردم و شیشه را دادم بالا و رفتم چهاراه بعد امد و زد روی صندوق عقب ماشین و هی میگف وایسا بیا پایین من چهار راه بعد زدم رو ترمز و برخورد کردن ب صندوق ولی چیزی نشد بعد از عبور از چهار راه از سمت راست سبقت گرفت برای نگه داشتن من و من هم برای ترساندن فرمان را به سمتشون بردم و برگرداندم که این همزمان شد با تصادف با ماشین من وقتی دیدم قصدی دارن ترسیدم و فرار کردم ولی دیدم که بلند شدند الان بعد از یک هفته احضاریه کلانتری امده و من باید چیکار کنم و چی بگم ؟

13 تیر 1401 31

بااحترام
کاربر محترم میتوانید واقعیت اعلام و لی در پایان اعلام نمایید که قصد انها طرخ دعوی صوری جهت سرقت خودرو بوده که بعلت ترس متواری شده اید
و در ضمن شما نیز بعلت ایجاد مزاحمت و اگر خودرو صدمه ای وارد شده با بدست اوردن هویت انها و شماره پلاک موتور شکایت خود را مطرح نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی