مطالبه هزینه های ساخت ملک و...

سلام بنده 10 سال بیش ازدواج کردم و در زمان ازذواج خانه پدری که حدود 3 سال خالی بود نشستم و طی این 10 سال به گفته خود خانواده ام بالای خانه را با هرینه خود ساختم و قرار بود اجاره رهم اما الان با ازدواج برادر بعدی پدرم میخواد بالا رو که من ساخم بذه به اون بدون هیچ برداختی

13 تیر 1401 17

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مستحضر باشید اگر پدر چنین میخواهند چون سند مالکیت منزل متعلق ب ایشان هست چنین اختیاری دارند لیکن شما میتوانید مستند ب پرداختی های خود و دیگر ادله و شواهد موجود برای ساخت خانه بطرفیت ایشان دادخواست مطالبه وجه دهید از طریق دفاتر خدمات قضایی.
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی