اعتراض مجدد به قرار منع تعقیب

درضمن سابقه دار هم هست لطفا پیام برام بذارید من از اینها میترسم کمکم کنید

13 تیر 1401 21

سلام کاربر گرامی وقت بخیر.
بستگی دارد قرار منع تعقیب شما به چه دلیل صادر شده باشد
چنانچه به علت عدم کفایت ادله صادر شده باشد پس از کشف دلیل مجددا قابل طرح خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی