نحوه فسخ و تسویه قرارداد

سلام ببخشید من یه قرارداد یه فصل برای 1400_1401بستم الان برای رفتن به تیم دیگری نیاز به فسخ و تسویه هست؟

14 تیر 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی