صدور چک صیادی به عنوان قرض

سلام وقت بخیر برای یکی از دوستانم برای شخص دیگری میخواستم چکی صادر کنم اما دارای چک طرح جدید هستم چه اقدامی انجام دهم برای اینکه دوستم سر موعد چک را پاس کند(چون تا جایی که اطلاع دارم ظهرنویسی ضمانت در چک جدید ممنوع است و مسئوليت قانونی برای امضا کننده ندارد)

14 تیر 1401 21

سلام واحترام،کاربرگرامی،چنانچه چک صیادی است درسامانه بنام دوستتان صادرکنید وسامانه قسمتی مربوط به توضیحات دارد،درتوضیحات قید کنید که به درخواست دوستم فلانی،مبلغ چک به ایشان بعنوان قرض داده شد،سپس دوستتان چک را به طرف حساب خودش منتقل نماید،بهتراست قراردادی هم فیمابین خودتان تنظیم کنید وبه شماره وتاریخ چک ،اشاره کنید وبنویسید که بابت قرض است وباید درفلان تاریخ،پس بدهد وشاهدانی هم امضا واثر انگشت نمایند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی