من چند تا عکس دارم روشون متن نوشتم خواستم بپرسم قانونیت متنم

من چند تا عکس دارم روشون متن نوشتم خواستم بپرسم قانونیت متنم

14 تیر 1401 20

سلام. سوالتان را بطور کامل مطرح ننموده اید تاراهنمایی شوید در کل هرگونه نوشته رو برگه یا عکس درحکم سند عادی محسوب می‌شود واعتبار آن نزد اشخاص ثالث باید در دادگاه اثبات گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی