میزان جریمه مالیاتی و عوارض شهرداری

اگر جای غیر مسکونی مثل انباری به مدت ۲۵ سال مسکونی شود و برای فرار از مالیات آن بخش ساختمان به مامور نشان داده نشود و حتی زنگ در برایش نگذارند، صاحب خانه ممکن است چقدر جریمه شود؟

14 تیر 1401 15

با سلام این مورد علاوه بر اینکه جرم مالیاتی میباشد میزان جریمه براساس میزان مالیات تقویم‌می‌شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی