پدر بنده در حادثه ناشی از کار فوت شدند در صورتی که کارفرما دیه را پرداخت نکند چه اقدامی باید انجام دهم.

با سلام پدر بنده در حادثه کاری فوت شدن، کار فرما باید دیه پرداخت کنه..در حال حاضر کسر از حقوق بازنشستگی پدرش رو دریافت میکنم میخواستم بدونم اگر روزی پدرشون در قید حیات نباشن آیا حقوقشون قطع میشه و دیگه چیزی به من تعلق نمیگیرد؟

14 تیر 1401 15

به هر حال ایشان بایستی مبلغ دیه را پرداخت نمایند . بنابراین اگر حقوق بازنشستگی قطع شود باید دیه را شخصا پرداخت کنند و چنانچه پرداخت نکنند از اموال ایشان پرداخت می شود و در صورتی که دیه پرداخت نشود می توانید برگ جلب اخذ و محکوم علیه تا زمان پرداخت در حبس باقی می ماند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی